top of page
Klachten

Ik doe er alles aan om je/jullie zo goed mogelijk te helpen. Mocht tijdens de behandeling het onverhoopt toch anders lopen, dan vraag ik je dit met mij te bespreken, zodat we er iets aan kunnen doen. Mocht we er gezamenlijk niet uitkomen dan kan je contact opnemen met de NVGzP ( www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling).

 

Ten aanzien van persoonsgegevens heb je ook het recht M. Binnerts te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kan je contact opnemen met M. Binnerts.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M. Binnerts persoonsgegevens verwerkt, kan je  telefonisch contact opnemen met M. Binnerts te bereiken op 06-82687430, het nummer van Psychologie Praktijk Mach2Connect. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page