top of page
Tarieven & Vergoedingen

Aanmelding:
Vanuit Psychologie Praktijk Mach2Connect wordt zorg aangeboden vanuit de basis GGZ.
Deze zorg is toegankelijk na verwijzing door de huisarts.
Afhankelijk van uw  polis en verzekeringsmaatschappij worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.
Raadpleeg hiervoor uw  polis van uw  zorgverzekeraar.

Aanmelding kan via de website of per mail (info@praktijkmach2connect.com) met de aanmeldreden, vermelding van geboortedatum en de wijze waarop u te bereiken bent (telefonisch en per mail).

 

Het zorgprestatiemodel (ZPM).
Het zorgprestatiemodel is vanaf 1-1-2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met duidelijke nota’s. De duur van het geplande consult bepaalt het tarief. Onderscheid wordt ook gemaakt of er sprake is van diagnostiek of behandeling. Met ingang van 2022 worden de sessies maandelijks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Meer uitgebreide informatie over het zorgprestatiemodel is te vinden via de folder en informatie op de website van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen). Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake moet zijn van een DSM-V stoornis. Ook is een verwijzing van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.
Er geldt geen eigen bijdrage, wel geldt het wettelijk eigen risico (385 euro). 

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

Psychologie Praktijk Mach2Connect heeft voor 2024 een contract met Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ, VGZ, ASR, Caresq, Eno, Zorg en Zekerheid en DSW. Zit u  bij één van deze zorgverzekeraars dan verloopt de facturering rechtstreeks naar uw verzekeraar. Dit heet gecontracteerde zorg. Hierbij geldt wel het wettelijke eigen risico ( 385 euro). 

Niet gecontracteerde zorg in 2024
Bent u bij een andere zorgverzekeraar dan is er sprake van niet-gecontracteerde zorg in de basis GGZ. Hiervan is sprake als u verzekert bent bij CZ en alles wat daar onder valt . 
Vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (Zorg-GGZ) van de Praktijk ontvangt u een factuur welke u bij uw zorgverzekeraar kan indienen.  Deze kunt vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.
De vergoeding die u ontvangt van de  zorgverzekeraar hangt af van uw polis. Als u een restitutieverzekering hebt, wordt de rekening doorgaans tot 100% vergoed. Als u een ‘natura-verzekering’ hebt dan is een behandeling ook mogelijk. U zal dan een deel zelf moeten betalen. Overleg altijd met  uw zorgverzekeraar over de vergoeding, die kan namelijk variëren tussen de 50 en 100 % van het NZA tarief. Hiernaast  zal de zorgverzekeraar ook kijken naar uw wettelijke eigen risico, en de vergoeding die u ontvangt daar eventueel mee verrekenen.

 

In het geval van niet gecontracteerde zorg komen de kosten overeen met het NZA Tarief. 

NZa Tarieven 2024 :

CO0562 Diagnostiek 60 min (intake):   € 183,44          CO0692 Diagnostiek 75 min (intake)    € 223,48

CO0627 Behandeling 60 min (consult): € 161,46         CO0757 Behandeling 75 min ( consult) € 198,72
OV0007 Intercollegiaal overleg kort (5min)  € 23,58    OV0008 Intercollegiaal overleg lang > 15min € 71,88

 

Zelf betalen

Zelf betalen is mogelijk, hierbij geldt een tarief van €130,- . Aanmelden kan dan via de website of via de mail: info@praktijkmach2connect.com met de aanmeldreden, vermelding geboortedatum en de wijze waarop  u  te bereiken bent (telefonisch en per mail).


Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg, dit zijn klachten die niet voldoen aan een DSM-V stoornis, zoals aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeid gerelateerde problematiek krijgt u niet vergoed en dient u zelf te betalen.

 

Tarief no-show
Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet 1 werkdag ( van maandag tot vrijdag) 24 uur voor aanvang van de afspraak zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van €50,-  per consult.

bottom of page