top of page
Uitleg Behandelingen
Cognitieve gedragstherapie

is een psychotherapie, die je leert, voornamelijk door oefeningen, om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In de cognitieve gedragstherapie word je bewust van het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, dit wordt besproken en je oefent om helpend gedrag en gedachten te gaan gebruiken. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. 
Meer lezen: www.vgct.nl

Oplossingsgerichte therapie

is gericht op het benutten van sterke kanten en hulpbronnen. Samen met de hulpverlener onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken, De oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaat gericht. Positieve veranderingen zijn in korte tijd zichtbaar. 

EMDR

De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 
Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben.
Meer lezen: www.ven.nl

Imaginaire Exposure

Naast de EMDR zijn er ook andere manieren om in het dagelijkse functioneren niet belemmerd te worden door nare ervaringen uit het verleden. Via Imaginaire Exposure wordt in de therapie de herinnering in gedachte zo levendig mogelijk teruggehaald terug te vertellen alsof het nu gebeurt. Het is weliswaar naar om er aan terug te denken, maar er gebeurd niets gevaarlijks. Men wordt bijvoorbeeld niet gek door terug te denken aan die heel nare momenten. Het doorwerken van deze momenten helpt om herbelevingen als flashbacks en nachtmerries te laten verminderen.

Schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zal je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

Depressie

Iedereen is wel eens somber of verdrietig, als dit heel vaak optreedt kan er sprake zijn van een depressie. Een depressie kan zich op verschillende manieren uiten; lusteloosheid, vermoeidheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid, gevoelens van waardeloosheid, concentratieproblemen en geen plezier beleven aan leuke dingen.  Depressieve klachten kunnen onder meer worden behandeld door cognitieve gedragstherapie. 

Angst, paniek en fobische klachten 

Angst is een normale emotie die iedereen wel eens ervaart. Het wordt pas problematisch als iemand constant angstgevoelens ervaart of wanneer de angst niet meer in verhouding is tot de realiteit. Als je daardoor wordt belemmerd in dagelijkse functioneren, dan kan er sprake zijn van een angststoornis.  Er zijn verschillende soorten angsten, bijvoorbeeld angst voor alleen zijn, faalangst, sociale angst, fobieën of dwang. Maar er kunnen ook gevoelens van paniek, vermoeidheid, of problemen bij concentratie optreden. Er zijn verschillende manieren om de angstgevoelens te reguleren en verminderen, samen zoeken we wat het best passend is.  

Levensfaseproblemen

Elke levensfase brengt nieuwe vragen met zich mee. Die kunnen algemeen zijn zoals: ‘wat wil ik met mijn leven’ maar ook specifieker.  Jong volwassenen kunnen besluiteloos of angstig worden van de grote keuzes die ze moeten maken.
Op latere leeftijd kunnen vragen opspelen als ‘wat wil ik nog met mijn leven’ of ‘heb ik al mijn dromen waargemaakt’.  Wanneer u er zelf niet uitkomt kan het helpen om hulp te zoeken.

PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)

Dit is een angststoornis die kan ontstaan na een traumatische gebeurtenis, dit kan een ongeluk, beroving, inbraak, aanranding, verkrachting zijn maar ook het zien van mensen die ernstig gewond of overleden zijn kan schokkend zijn. Dit soort heftige gebeurtenissen kunnen een ontwrichtend effect hebben op het dagelijks leven, dit leidt vaak tot klachten als, chronische stress, flashbacks, lichamelijke klachten en extra waakzaamheid. PTSS wordt behandeld met behulp van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, imaginaire exposure, schrijftherapie. Samen bespreken we wat het best passend is. 

Negatief zelfbeeld

Als je negatieve gedachten over jezelf hebt, en jij jezelf daarmee als onbelangrijk beschouwd, kunnen er verschillende psychische klachten ontstaan die je dagelijkse functioneren belemmeren, zoals bij sociale interacties, eten, slapen. Een negatief zelfbeeld bestaat uit bepaalde negatieve gedachten of gevoelens over jezelf. Gedachten worden gevormd in de hersenen. Dit is de reden dat een negatief zelfbeeld vaak wordt behandeld door middel van cognitieve interventies zoals via positieve cognitieve gedragstherapie of EMDR. Het loslaten van je negatieve zelfbeeld in ruil voor een beeld dat beter past bij de werkelijkheid is de kern van de behandeling. Je zal beter in je vel zitten en meer zelfvertrouwen krijgen.

Rouwverwerking

Bij rouwverwerking wordt vaak meteen gedacht aan het verlies van een dierbare. Maar ook andere dingen kunnen om een rouwproces vragen, bijvoorbeeld; het geen kinderen kunnen krijgen, een verhuizing of een relatie die is stukgelopen. Onverwerkte of gestagneerde rouw kan zorgen voor individuele lichamelijke en emotionele klachten maar kan ook problemen geven in gezinnen of relaties. Met hulp kan dit proces van hersteld worden.  

Dwanghandelingen en dwanggedachten

Dwanggedachten zijn steeds terugkerende, zich opdringende beangstigende of weerzinwekkende gedachten of beelden. Dwanghandelingen zijn handelingen die iemand in gedrag of in denken uitvoert, vaak om angst, spanning of walging te verminderen. Dwangklachten zijn zo hardnekkig omdat het uitvoeren van een dwanghandeling op de korte termijn opluchting geeft (en daarom ‘moet’), maar op de lange termijn dwangklachten juist erger maakt. Met hulp van de therapie oefen je om de spanning te leren verdragen die je voelt als je je dwanghandeling niet uitvoert, zodat op de langere termijn klachten verbleken. Je kunt dan ontdekken dat de dingen waar je bang voor bent niet gebeuren als je geen dwanghandelingen uitvoert. Door je aandacht te richten op wat je wel wenst kunnen ook dwanggedachten verbleken. 

bottom of page