top of page
Eigen Risico

De behandelingen binnen de Basis GGZ vallen onder het eigen risico. Deze is voor 2022 vastgesteld op 385 euro. Het vrijwillige eigen risico kan hoger zijn indien je dat hebt gecontracteerd  in je zorgverzekering. Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien je deze kosten al gedeeltelijk hebt gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft je alleen het resterende bedrag te betalen. Tot op heden vraagt de zorgverzekeraar ieder kalenderjaar opnieuw dat het eigen risico wordt betaald. 

bottom of page